Chính sách bảo mật

Liveball.io cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng khi họ truy cập và sử dụng website của chúng tôi. Chính sách Bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

Thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, sử dụng website của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

 • Tên và họ
 • Địa chỉ email
 • Mật khẩu
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ IP
 • Thông tin về hoạt động của bạn trên website của chúng tôi, chẳng hạn như trang bạn truy cập và thời gian bạn dành cho mỗi trang

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • Cung cấp cho bạn các dịch vụ và nội dung mà bạn yêu cầu
 • Cải thiện website và dịch vụ của chúng tôi
 • Gửi cho bạn thông tin tiếp thị và quảng cáo
 • Liên hệ với bạn về tài khoản của bạn hoặc các vấn đề khác

Tiết lộ thông tin

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba trong các trường hợp sau:

 • Khi bạn đồng ý cho chúng tôi tiết lộ thông tin
 • Khi chúng tôi yêu cầu theo luật pháp hoặc quy trình pháp lý
 • Khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết để bảo vệ bản thân, người dùng của chúng tôi hoặc những người khác khỏi tổn hại hoặc thiệt hại tiềm ẩn

Bảo mật thông tin

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật kỹ thuật và hành chính hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ. Tuy nhiên, không có biện pháp bảo mật nào là hoàn toàn an toàn, vì vậy chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ không bị vi phạm.

Lựa chọn của bạn

Bạn có thể kiểm soát việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mình bằng cách thực hiện các bước sau:

 • Thay đổi cài đặt tài khoản của bạn
 • Hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi
 • Liên hệ với chúng tôi để yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn

Thay đổi Chính sách Bảo mật

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách Bảo mật này bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng phiên bản cập nhật của Chính sách Bảo mật này trên website của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại liveballio@gmail.com.

Lưu ý

Chính sách Bảo mật này chỉ dành cho website Liveball.io. Nó không áp dụng cho bất kỳ website hoặc dịch vụ nào khác của bên thứ ba.

Cập nhật: Năm 2024

Trả lời