Điều khoản sử dụng

Liveball.io là trang tin tức bóng đá cung cấp cho bạn những tin tức mới nhất, cập nhật tỷ số trực tiếp, phân tích chuyên môn và nhiều nội dung hấp dẫn khác về thế giới bóng đá.

Điều khoản sử dụng này quy định các điều khoản và điều kiện chi phối việc sử dụng trang web Liveball.io. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân theo Điều khoản này.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, video, mã nguồn và thiết kế, đều thuộc sở hữu độc quyền của Liveball.io hoặc các nhà cấp phép của nó. Bạn không được phép sao chép, tái bản, phân phối, sửa đổi, hiển thị, thực hiện hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào trên Trang web mà không có sự đồng ý bằng văn bản trước của Liveball.io.

2. Sử dụng Trang web

Bạn chỉ được phép sử dụng Trang web cho các mục đích cá nhân và phi thương mại. Bạn không được phép sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái đạo đức nào.

Bạn đồng ý không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể làm hỏng hoặc vô hiệu hóa Trang web hoặc mạng máy tính của Liveball.io.

Bạn đồng ý không sử dụng Trang web để truyền tải hoặc phân phối bất kỳ nội dung độc hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở virus, mã độc, phần mềm gián điệp hoặc thư rác.

3. Quyền riêng tư

Liveball.io cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

4. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Trang web được cung cấp “nguyên trạng” và “theo khả năng”. Liveball.io không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào, ngụ ý hoặc rõ ràng, về tính chính xác, đầy đủ, tính tin cậy hoặc khả năng sử dụng của Trang web hoặc bất kỳ nội dung nào trên Trang web.

Liveball.io sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc hậu quả.

5. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ harmless Liveball.io, các chi nhánh, cán bộ, nhân viên, đại lý và nhà thầu của nó khỏi mọi khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm, chi phí và chi phí (bao gồm phí luật sư) phát sinh do hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web hoặc vi phạm Điều khoản này.

6. Thay đổi Điều khoản

Liveball.io có thể sửa đổi Điều khoản này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Phiên bản Điều khoản mới nhất sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi được đăng tải trên Trang web.

7. Luật pháp chi phối

Điều khoản này sẽ được chi phối và giải thích theo luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh do hoặc liên quan đến Điều khoản này sẽ được giải quyết độc quyền bởi các tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

8. Khả năng chia cắt

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, điều khoản đó sẽ bị loại bỏ khỏi Điều khoản này và các điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

9. Tuyên bố từ bỏ

Việc không thực thi hoặc thực thi chậm trễ bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản này sẽ không được coi là sự từ bỏ điều khoản đó hoặc bất kỳ điều khoản nào khác của Điều khoản này.

Cảm ơn bạn đã sử dụng Liveball.io!

Trả lời